:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

13001 นายนิธิพล อุโมง ครูอัตราจ้าง แสดงรูปภาพ
2

13002 นายบรรจง จิตตคำ ครูอัตราจ้าง แสดงรูปภาพ
Banjong@damrong.ac.th
3

13003 นายนิติพงษ์ สกุณา ครูอัตราจ้าง แสดงรูปภาพ
4

13004 นางสาวธิดาพร เสือบางพระ ครูอัตราจ้าง แสดงรูปภาพ
5

13005 นางสาวทับทิม กวินภพ ครูอัตราจ้าง แสดงรูปภาพ
tubtim@damrong.ac.th -