:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

14003 MissCristina Scharron ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
2

14004 MissMerle JoyB.Malanes ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
3

14005 MissChirsty JoyOlataSeno ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
4

14006 Mr.John Mark.Aglinoga ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
5

14008 Bethang Bertan ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
6

14009 MissAmy Tran ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
7

14010 miss Kelly Gillespie ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
-
8

14013 Mr.Cui Lin ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
- -
9

14014 Mr.Wang cheng gan ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
- -
10

14015 Miss.Xiao Yao ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
- -
11

14016 Miss.Hou Xiao qi ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ แสดงรูปภาพ
- -