:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

22003 นายธนวัฒน์ สุภารัตน์ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
Thanawat@damrong.ac.th -